Oprichters

De visclub is opgericht op 11 april 1972 door onderstaande personen:
† J.J. van Antwerpen
E. Thalen
A. Slingerland
† J. Korteweg
† K. Korteweg
A. Leest
G. de Wit

Het voorlopige bestuur bestond toen uit onderstaande personen:
Voorzitter - † J.J. van Antwerpen
1e Secretaris - E. Thalen
2e Secretaris - C. Slabbekoorn
1e Penningmeester - A. Slingerland
2e Penningmeester - J. de Jager
Commissarissen - A. Leest en † J. Kortewegrechts: oprichter en erelid Dhr. J. van Antwerpen