Contributie

In verband met de Sportvisserij Nederland per 1 januari 2007 ingevoerde vispas, gelden voor 2024 de volgende bedragen voor de contributie:

Jeugdleden tot 14 jaar
(zonder vispas, maar onder begeleiding van
een persoon met een vispas)

€ 8,50
        

Jeugdleden tot 14 jaar
(met jeugdvispas en 2 hengels)

€ 14,00

Seniorleden vanaf 14 jaar t/m 17 jaar

€ 37,50 (incl. Landelijke en Federatieve afdracht*)

Seniorleden vanaf 18 jaar

€ 42,50 (incl. Landelijke en Federatieve afdracht*)

Seniorleden 65+

€ 38,00 (incl. Landelijke en Federatieve afdracht*)

Echtgenote of vaste partner

€ 38,00 (incl. Landelijke en Federatieve afdracht*)

Extra vispas
Senior leden vanaf 14 t/m 17 jaar
Extra pas tot 65 jaar
Extra pas 65+

€ 18,00 (incl. Landelijke en Federatieve afdracht*)
€ 23,00 (incl. Landelijke en Federatieve afdracht*) 
€ 18,50 (incl. Landelijke en Federatieve afdracht*)


In verband met de administratieve afwikkeling dient de Vispas en Vergunning voor eind mei te worden afgehaald.


*Landelijke afdracht is in de plaats gekomen van de visakte en de kosten van de grote vergunning.1. Per bank op rek. nr. IBAN NL 21 RABO 0346726468, de BIC Code is RABONL2U
    bij de Rabobank tnv de penningmeester HSV "De Veste" te Willemstad.
 
   
 Voor de online aangevraagde nieuwe vergunningen (VBL) worden aparte tarieven op aanvraag verstrekt.

   Tarieven 2024
   Tarief opsturen zonder boekje binnen Nederland € 2,18 (extra overmaken)
   Tarief opsturen met boekje in Nederland € 3,70 (extra overmaken)
   Tarief opsturen naar Buitenland zonder boekje € 3,50 (extra overmaken)
   Tarief opsturen naar Buitenland met boekje € 5,25 ( extra overmaken)