Contributie

In verband met de Sportvisserij Nederland per 1 januari 2007 ingevoerde vispas, gelden voor 2018 de volgende bedragen voor de contributie:

Jeugdleden tot 14 jaar

€   8,50 (onder begeleiding van een persoon met vispas)
Jeugdleden tot 14 jaar (met 2 hengels
en in het bezit van een vispas)

€ 15,75 (incl. Landelijke en Federatieve afdracht*)

Seniorleden vanaf 14 jaar t/m 17 jaar

€ 35,50 (incl. Landelijke en Federatieve afdracht*)

Seniorleden vanaf 18 jaar

€ 40,50 (incl. Landelijke en Federatieve afdracht*)

Seniorleden 65+

€ 36,00 (incl. Landelijke en Federatieve afdracht*)

Echtgenote of vaste partner

€ 36,00 (incl. Landelijke en Federatieve afdracht*)

Extra vispas €   3,50

*Landelijke afdracht is in de plaats gekomen van de visakte en de kosten van de grote vergunning.


1. Contant
* Voor het begin van de jaarvergadering (tussen 19.30 en 20.00 uur) kunt u de contributie voor dat jaar betalen.

2. Per bank op rek. nr. IBAN NL 21 Rabo 0346726468 of de BIC Code RABONL2U bij de Rabobank tnv penningmeester HSV "De Veste" te Willemstad.

** Bij betaling per bank of giro dient u er rekening mee te houden dat er € 1,40 extra overgemaakt dient te worden in verband met administratie en portokosten.